POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA I GODZINY Z KN

W ROKU SZKOLNYM 2013/14 – gimnazjum

 

 

 

 

L.p.

RODZAJ POMOCY

KLASA

W. GODZ.

NAUCZYCIEL PROWADZ.

Termin i godzina realizacji

1.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

 

III a, b

 

 

1 h

 

 

Joanna Wojcieszak -Żyto

 

 

poniedziałek 14.25-15.25

 

2.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 

III b, c

 

1 h

 

Joanna Wojcieszak -Żyto

 

wtorek 14.25-15.25

 

3.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 

 

III c, d

 

 

1 h KN

 

 

Joanna Wojcieszak -Żyto

 

 

czwartek 14.25-15.25

4.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 

 

 II a

 

 

1 h KN

 

 

Joanna Wojcieszak - Żyto

 

 

piątek 13.35-14.35

 

5.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

 

II a, II b

 

 

1 h

 

 

Monika Miśkiewicz - Żyto

 

 

piątek 13.35-14.35

6.

Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne

 

II b, II c

 

1 h

 

Monika Miśkiewicz - Żyto

 

piątek 13.35-14.35

7.

Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne

 

 

I c, I a

 

 

1 h KN

 

 

Monika Miśkiewicz - Żyto

 

 

wtorek 13.35-14.35

8.

Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne

I a

1 h KN

Monika Miśkiewicz - Żyto

czwartek 13.35-14.35

 

9.

Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne

 

I b

 

1 h

 

Monika Miśkiewicz - Żyto

 

poniedziałek 13.35-14.35

 

 

 

10.

 

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – j. polski

 

 

III a, b, c, d

 

 

1 h KN

 

 

Zofia Wiatrak

 

 

środa 14.25-15.10

11.

Kółko turystyczne

 

1h KN

Zofia Wiatrak

rajdy odbywają się w soboty- niedziele

12.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – j. polski

 

 

 

III d, II a, b

 

 

 

1 h KN

 

 

 

Bogumiła Bojewska

 

 

 

poniedziałek 13.35-14.20

13.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – j. polski

 

 

II b, c

 

 

1 h KN

 

 

Bogumiła Bojewska

 

 

poniedziałek 14.25-15.10

 

14.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – j. polski

I

1 h KN

Ewa Strugała

wtorek 13.30-14.15

15.

Zajęcia przygotowujące do konkursu kuratoryjnego
i egzaminu zewnętrznego

III

1h KN

Ewa Strugała

wtorek 14.15-15.00

16.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – matemat.

 

 

III a, b, c, d

 

 

1 h KN

 

 

Alina Wilk

 

 

piątek 13.30-14.15

17.

Zajęcia przygotowujące do konkursu kuratoryjnego
i egzaminów zewnętrznych

 

Zajęcia rekreacyjno-sportowe

 

 

1 h KN

Alina Wilk

piątek 14.15-15.00

 

 

 

 

 

1. poniedziałek miesiąca 17.00-20.00

18.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – matemat.

 

 

I

 

 

1 h KN

 

 

Hanna Malec

 

 

poniedziałek 13.35-14.20

 

 

19.

Zajęcia przygotowujące do konkursu kuratoryjnego
 i egzaminów zewnętrznych

 

III

 

1h KN

 

Hanna Malec

 

 

czwartek 13.35-14.20

20.

Zajęcia logopedyczne

III b, d, I

1 h KN

Wioleta Robakowska

 

 

21.

Zajęcia socjoterapeutyczne

I-III

1 h KN

Maria Chyba

czwartek 14.00-15.00

22.

Zajęcia rewalidacyjne

III a

6 h

Monika Miśkiewicz - Żyto

środa 9.30-10.30

czwartek 8.00-9.00

 

poniedziałek 13.35-14.35

czwartek 14.40-15.40

 

 

poniedziałek 12.30-13.30

wtorek 14.20- 15.20

23.

Zajęcia z ze śpiewu 
i gry na instrumencie

 

2 h KN

Adam Szczuraszek

czwartek 15.45-16.30

piątek 15.00-15.45

24.

Zajęcia z języka niemieckiego z uczniem zdolnym

 

 

1 h KN

Mariola Piotrowska

piątek 13.30-14.15

25.

 

Zajęcia z języka niemieckiego z uczniem słabym

 

 

1 h KN

Mariola Piotrowska

poniedziałek 14.20-15.05

26.

 

Zajęcia świetlicowe

 

2h KN

 

 

2 h KN

 

 

 

2 h KN

 

 

2 h KN

 

 

 

 

2 h KN

 

 

 

2 h KN

Szlachta Małgorzata

 

 

Justyna Basty

 

 

 

Ilona Hybsz

 

 

Aneta Ceglarz

 

 

 

 

Barbara Ćwigoń

 

 

 

Damian Otworowski

wtorek 12.30-13.30

piątek 9.30-10.30

 

środa 10.30-11.30

środa 12.30-13.30

 

czwartek 11.30-12.30

wtorek 11.30-12.30

 

wtorek 16.00-17.00

(piłka siatkowa)

czwartek 11.30-12.30

 

wtorek 10.40-11.40

piątek 8.45-9.45

 

 

piłka nożna dla chł. kl.1-3 piątek 13.30-15.00

27.

 

Kółko historyczne

Przygotowanie do konkursu kuratoryjnego   i egzaminów zewnętrznych

 

 

2 h KN

 

Zdzisław Malec

 

czwartek 13.30-15.00

28.

 

Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze dla klas II.

 

 

 

 

Zajęcia z uczniami uzdolnionymi matematycznie

 

1h KN

 

 

 

 

 

 

1h KN

Tomasz Bryjak

 

 

 

 

 

 

Tomasz Bryjak

poniedziałek 13.35-14.20

 

 

 

 

 

 

wtorek 13.35-14.20

29.

 

 

 

Zajęcia wyrównawcze
z chemii dla uczniów wymagających pomocy.

 

Zajęcia przygotowujące do konkursu kuratoryjnego i egzaminów zewnętrznych

III

1h KN

 

 

 

1h KN

 

 

Elżbieta Hejdysz

 

 

 

 

 

 

środa 16.00-17.30

30.

 

 

Zajęcia wyrównawcze
z fizyki dla uczniów wymagających pomocy.

 

Zajęcia przygotowujące do konkursu kuratoryjnego i egzaminów zewnętrznych.

 

1h KN

 

 

 

1h KN

Jerzy Wilk

czwartek 13.35-14.20

 

 

 

poniedziałek 13.35-14.20

31.

 

Zajęcia wyrównawcze
z j. angielskiego.

 

Zajęcia przygotowujące do konkursu kuratoryjnego                         i egzaminu zewnętrznego.

 

1h KN

 

 

1h KN

Justyna Szałata

poniedziałek 14.25-15.10

 

 

wtorek 14.25-15.10

32.

Przygotowanie uczniów do bierzmowania

 

70 min.

Ks. Roland Kraska

według potrzeb

33.

Zajęcia wyrównawcze
 z j. angielskiego.

 

Zajęcia przygotowujące do konkursu kuratoryjnego i egzaminu zewnętrznego

 

1h KN

 

 

1h KN

Natalia Stachowiak

poniedziałek 14.25-15.10

 

 

czwartek 13.35-14.20

34.

Zajęcia przygotowujące do konkursu kuratoryjnego.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zewnętrznego

 

II, III

 

2h KN

Agnieszka Chlebowska

środa 14.25-15.10

wtorek 14.25-15.10